Kontaktując się z nami, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności na temat przetwarzania danych osobowych, której treść brzmi

” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, wykorzystania danych osobowych oraz swobodnego przepływu danych – tzw. RODO. Administratorem danych osobowych jest Ebus Ewa Okrój, adres Konwaliowa 3, 83-010, Straszyn, numer NIP: 5831609427, numer REGON: 190929429. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: oficjalny email firmy do celów rodo lub inny email kontaktowy. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu nawiązania z Tobą kontaktu i obsłużenia Twojej prośby. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania. Na każdym etapie przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem do podjęcia działań w celu skontaktowania się z Tobą. ”

Dodatkowo pragniemy nadmienić, iż nie używamy udostępnionych nam adresów e-mail w celu przesyłania newsletterów, spamu, ogłoszeń. Korespondencja przechowywana jest przez okres 5lat, na wypadek mogących wystąpić roszczeń.